טל':  03-6432220  | פקס:   03-6432221
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | חפש אותנו ב-  


הצלחות

ממשמורת האם למשמורת האב

המקרה המשפטי - קטין בן 13, שהוריו התגרשו והאם שימשה משמורנית ע"פ הסכם גירושין, ביקשה להוציא את הקטין לפנימייה. האב סירב להוצאת הקטין מחוץ לבית וביקש לקבל את הקטין לידיו.

ההתנהלות המשפטית - כעו"ד שייצגה את האב ביצעתי מספר פעולות משפטיות: הגשתי תביעה להעברת הקטין למשמורת האב ובמסגרתה מונתה פקידת סעד שנתנה תסקירים חיוביים על תפקוד האב. האם התנגדה להעברת המשמורת ולבסוף לאור התסקירים אף עתרה למשמורת משותפת.

השורה התחתונה– ביהמ"ש השתכנע כי טובת הילד היא במשמורת הורה אחד ולא במשמורת משותפת לשני ההורים והעניק את המשמורת הבלעדית לאב "בבחינת עדיף מפקד אחד ולא שני מפקדים".

בית המשפט העליון ביטל פסק דין של ביהמ"ש המחוזי בנושא מקרקעין

 

המקרה המשפטי– עשרים שנה אחרי מכירת קרקעות לשני ישראלים, קיבל בית המשפט המחוזי תביעה שהגישה אלמנתו ובתו של אחד המוכרים, בטענה כי המכירה נעשתה בתרמית, תוך זיוף חתימות ע"י עורך דינם של המוכרים (שכבר לא היה בין החיים ונהרג בפיגוע).

ההתנהלות המשפטית - כעו"ד שייצגה את הקונים הגשתי ערעור לבית המשפט העליון על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי וטענתי בערעור כי פסיקת בית המשפט המחוזי התבססה רובה ככולה על מסקנות מנתונים חלקיים ומראיות נסיבתיות, מבלי שנשמעו עדויות, שכן מרבית העדים נפטרו ומבלי שהובאו בחשבון ראיות לגבי ביצוע תשלום מלא עבור הקרקעות.

השורה התחתונה– בית המשפט העליון קיבל את טענות המערערים וביטל את פסיקתו של בית המשפט המחוזי כך שהקרקע הוחזרה חזרה לקונים.

 

ביטול והפחתת מזונות של "ילדים מרדנים"

 

המקרה המשפטי– אב שילדיו גילו סרבנות קשר וניכור הורי חמור ביקש לאחר שנים שבהם ניסה לחדש את הקשר עם ילדיו כי יבוטלו דמי המזונות של הילדים עקב מרדנותם.

ההתנהלות המשפטית– כעו"ד שייצגה את האב הגשתי בקשה לביטול תשלום המזונות של הילדים לאור היותם מוגדרים כ"ילדים מרדנים". הוכחתי לבית המשפט כי הילדים התנכרו לאביהם במשך 7 שנים ונהגו בו בצורה מחפירה בעלת ביטויים מעליבים עד כדי סרבנות קשר בדרגה החמורה ביותר.

השורה התחתונה– בית המשפט קיבל את טענת התביעה וביטל את תשלום המזונות לילדים מגיל 18 ואף הקפיא את גביית חוב המזונות בגין העבר.


עיכוב יציאת גבר סרבן מהארץ

 

המקרה המשפטי - גבר ישראלי, בעל אזרחות צרפתית, נשא לאישה אזרחית אמריקאית, בטקס נישואים פרטי. הם גרו בארץ אך מעולם לא נרשמו כנשואים והגבר שהופיע במשרד הפנים כגרוש ביקש לעזוב את הארץ ולהותיר את האישה עגונה לאחר שרשם על שמו רכוש רב השייך לאישה.

ההתנהלות המשפטית - כעו"ד שייצגה את האישה ניהלתי מאבק מול הנהלת בתי הדין הרבניים עד לפתיחתו של תיק גירושין כנגד הגבר "הגרוש" בטענה שהגבר נשוי כדת משה וישראל לאישה ויש לערוך להם גירושין, ולכל הפחות הליך גירושין מספק.

השורה התחתונה– ביה"ד הרבני פתח תיק גירושין לבני הזוג ועיכב את יציאתו של הגבר מהארץ מחשש שיותיר את האישה עגונה.


הבעל האלים חויב במתן גט

 

המקרה המשפטי– אישה שבעלה ישב בכלא על ניסיון לרצוח אותה לא הצליחה לקבל ממנו גט בבית הדין הרבני במשך שנתיים.

ההתנהלות המשפטית– כעו"ד שייצגה את האישה הובא הבעל בצו הבאה לבית הדין ובדיון חקרתי אותו חקירה ממושכת ונוקבת שבה טען כי אישתו בגדה בו. בעקבות טענת הבעל לבגידה כמו גם הודאה באלימות כלפי האישה בפני בית הדין הרבני, התריע בית הדין בפני הבעל, בטרם יחייבו לתת גט לאישתו ויאסור אותו לתקופה ממושכת בגין אי מתן הגט.

השורה התחתונה– לאור החקירה והמלצת בית הדין התרצה הבעל לתת לאישתו גט באותו היום ואף ללא צורך בעדים וכתובה בוצע סידור גט לצדדים והאישה יצאה מבית הדין הרבני חופשייה.


ביטול תשלום דמי מזונות רטרואקטיביים

 

המקרה המשפטי– לאישה נולד ילד מגבר שאיתו הייתה ביחסים במשך מספר שנים. הילד נרשם בתעודת הזהות של האם אך לא נרשם אצל האב שכן לא היה ברור שזה בנו. רק כשהגיע הילד לגיל 15 תבעה האישה מהגבר מזונות, כולל תשלום דמי מזונות רטרואקטיביים עבור 15 שנים.

ההתנהלות המשפטית– כעו"ד שייצגה את הגבר, דרשתי תחילה את בדיקת אבהותו של הגבר. רק לאחר שהוכח כי הוא אבי הקטין נידונה תביעת המזונות ובמהלכה בדיוני ההוכחות, הוכחתי לבית המשפט כי אין לאישה ראיות והוכחות לסכומים שדרשה בתביעתה למזונות רטרואקטיבים וכי אין לאפשר לנשים לגבות כספים בדרך זו כמעין קופת חסכון.

השורה התחתונה– בית המשפט פסק לזכות הקטין דמי מזונות עתידיים בלבד ודחתה את תביעתה לתשלום מזונות רטרואקטיביים. האישה הגישה ערעור ומתוך רצון והתחשבות בטובת הקטין הגענו להסכם פשרה עם האישה בו הסכים האב לשלם סכום לכיסוי הוצאות העבר, כמובן שהסכום שסוכם היה נמוך משמעותית מהסכום שאותו תבעה.

 

הבעל הסרבן חויב להתגרש ולשלם

 

המקרה המשפטי– בעל נפרד מאשתו אך סירב לתת לה גט במשך שנים ארוכות. בנוסף, במהלך חייהם המשותפים החזיק הבעל את רוב כספו במזומן בבית ולא בחשבון בנק וכשעזב את הבית נטל עמו את הכספים. האישה דרשה מהבעל שייתן לה גט ואת חלקה בכסף המזומן.

ההתנהלות המשפטית – כעו"ד שייצגה את האישה הגשתי תביעה רכושית נגד הבעל ובמסגרתה הגשתי בקשה להתניית קבלת חלקו של הבעל בדירה המשותפת במתן גט לאישה. בהליך ההוכחות, באמצעות עדויות של בני המשפחה, הוכחתי כי היו כספים בבית בסכומים גבוהים שרק לבעל הייתה גישה אליהם והוא לקח אותם.

השורה התחתונה– בית המשפט קבע כי הבעל נטל עמו את הכספים המזומנים וקיבל את טענת האישה לגובה הכספים. בנוסף פסק ביהמ"ש לענייני משפחה כי על הבעל להשיב לאישה מחצית הכספים המזומנים ולפיכך הפחית מהסכום שהאישה נדרשה לשלם לבעל עבור חלקו בדירה המשותפת. ביהמ"ש אף קבע כי יתרת התשלום לבעל עבור חלקו בדירה יועבר לידיו רק לאחר שייתן לאישה גט. בעקבות הפסיקה, התנאי של בית המשפט ורצון הבעל לקבלת הכספים, נתן הבעל גט לאישה ובני הזוג התגרשו.


 
האישה דרשה חצי מכל הרכוש והכספים בגובה למעלה ממיליון ש"ח
אך קיבלה רק בית

 

המקרה המשפטי– אישה הגישה עתירה לבג"צ נגד בעלה, לאחר שבית הדין הרבני דחה את תביעתה לקבל מחצית מכל רכושו של הבעל, הן זה שנצבר בתקופת הנישואין המשותפים והן מכלל הרכוש שצבר הבעל לפני שנישאו.

ההתנהלות המשפטית – כעו"ד שייצגה את הבעל בעתירה לבג"צ טענתי כי יש לעשות הפרדה בין רכוש וכספים שצבר הבעל לפני הנישואים כמו גם השבחת הכספים הללו והשקעתם ברכוש אחר לבין רכוש משותף שנצבר ע"י בני הזוג בתקופת הנישואין (במקרה זה דירה בערד).

השורה התחתונה– בג"צ קיבל את עמדת הבעל וקבע כי לאישה מגיע מחצית מהרכוש שנצבר בתקופת הנישואים המשותפים בלבד, אך לא מגיע לה חלק ברכוש ובכספים שנצברו לפני הנישואים על ידי הבעל ואפילו לא בתשואות וברווחים מאותו הרכוש שהתקבלו בתקופת הנישואים, כאשר שווי רכוש זה נאמד בלמעלה ממיליון שקלים.

פסק הדין נלמד במסגרת סילבוס בקורסי דיני משפחה במוסדות אקדמיים בארץ.

טופס יצירת קשר

 1. שם מלא
  נא למלא שם!
 2. טלפון
  ערך לא תקין
 3. דוא"ל
  ערך לא תקין!
 4. מהות הפניה
  Invalid Input
 5. * כל השדות הינם שדות חובה